Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Avlopp: Alnarp Cleanwater


  • Framtagning av befintliga rör

  • Utjämning och packning av botten inför sättning av brunn

  • Första brunnen nedställd (slamnedbrytare)

  • Andra brunnen, reningssteg och forforavskiljningsbrunn

  • Återställt och klart!

Klicka på bilderna för att förstora

Alnarp Cleanwater

Här har vi satt ned ett Bioreningsverk som består av tre olika brunnar en slamnedbrytare (ProAct), en brunn med reningssteg (InterAct) samt en fosforfälla (ReAct).


Detta Bioreningsverk har speciella växter som sitter i reningssteget som gör att man får en bra läkemedelsrening i sitt avlopp.

Läs mer på deras sida genom att klicka på bilden nedan