Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Avlopp: FANN


  • Grusbädd läggs under slamavskiljaren

  • Sättning av slamavskiljaren

  • En dränering längs med tankens botten

  • Förankring av slamavskiljaren med fiberduk

  • Monterat luftningar (Svarta rören), stos (Gröna röret), samt återfyllning med grus

  • Infiltrationsbäddens undre gruslager

  • Läggning av moduler samt spridarrör (Blåa rören)

  • Fiberduk som täcker infiltrationen och modulerna

  • Återfyllning och återställning

Klicka på bilderna för att förstora

Fann Avloppssystem

Lågbyggd slamavskiljare (brunn) av plast samt infiltrationer/markbäddar med ett modulsystem.

Klicka på bilderna för att öppna ett bildspel