Historik

Firman startades av Mikael Johansson och Per Eriksson 1982 med ett köp av en defekt Traktorgrävare JCB 1972 års modell som renoverades i bruksskick.

Vi började med fastighetsdräneringar och kompletta avloppsanläggningar, som senare har blivit vår specialitet.

1984 annonserade vi första gången i dagstidningen, Nerikes Allehanda. Denna annons har sedan hängt med under åren.

1985 köpte vi en nerlagd snickerifabrik i Mullhyttan som byggdes om till kontor och verkstad.

1989 ombildades firman till aktiebolag, Mullhyttans Gräv & Schakt AB.

1990 bildades ett dotterbolag med namnet Mullhyttans Egendomsförvaltning AB, där bl.a. Skofabriken ingår.

Vi förnyar ständigt vår maskinpark för att tillgodose de miljökrav som ställs av både företag, kommun och privata kunder.

Vi arbetar aktivt med ständiga förbättringar inom både miljö och kvalitet i företaget.