Baga avlopp:

Baga 3 m3 slamavskiljare med inbyggd pump och förhöjd infiltration.

Baga Easy 3 m3 med 15 m2 tät markbädd.

Fann avlopp:

Fann slamavskiljare 2 m3 och IN-DRÄN plus infiltration.

Fann Slamavskiljare 2 m3 med IN-DRÄN infiltration samt avskärande dränering.

Fann Slamavskiljare 2 m3 med pumpbrunn samt IN-DRÄN plus infiltration.

EcoBox minireningsverk:

EcoBox Small Minireningsverk.