Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Gråvattenfilter


  • Vid denna sommarstuga skall vi anlägga ett BDT-avlopp

  • Sättning av BDT-avloppet

  • Inkoppling och återfyllning

  • Nytt utlopp

  • Montering av tillbehör

  • Fyllning av torv

  • Montering av fördelare

  • Fördigt för användning

  • Återställt och klart!

Klicka på bilderna för att förstora

Gråvattenfilter

Vid sommarstugor utan vattentoalett kan ett BDT-avlopp (Bad-, Disk- och Tvätt-avlopp) monteras.


I detta system får fastighetsägaren själv byta ut torven i anläggningen och kan använda det till kompostering på sin egen tomt eller liknande, detta får man göra just för att det inte finns någon vatten toalett (WC) installerad i huset.