Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Tjänster: Vattenservis


 • Framtagning av befintliga rör

 • Läggning av nya markrör för avlopp

 • Läggning av ny vattenledning

 • Ny vattenledning och nytt avlopp skyddsfylls

 • Skyddsfyllning

 • Återfyllning

 • Återställning av parkering

 • Återställning klar

 • Uppgrävt mellan hus och vattenavstängare och lägger slang

 • Läcka vid avstängningskranen

 • Byte av läckande rör till slang

 • Tätning av källarvägg

 • Återfyllning och packning

 • Återställning av grusmaterial

 • Återställning

Klicka på bilderna för att förstora

VA-servis - Vatten och avloppsservis

De hus som är anslutna till det kommunala VA-nätet (Vatten och avloppsnätet) har ibland lite gamla ledningar.

Dessa brukar vara av gjutjärn, betong eller liknande, ibland behöver de bytas ut för att de blir gamla eller om man får ett stopp i avloppet eller en vattenläcka.

Vi byter då ut ledningarna mot nya ledningar från kopplingspunkt i tomtgräns in till huset samt inkoppling i befintlig stam och vattenmätare.

Klicka på bilderna för att öppna ett bildspel