Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Avlopp: WSB Clean Minireningsverk


  • Utjämning av gruslager under reningsverket

  • Gropen för reningsverket är klar

  • Reningsverket igen med utan topp delen (Konan)

  • Reningsverket är på plats med kona

  • Ett poleringssteg anläggs på utloppet från reningsverket

  • Utlopp ur poleringssteget

  • Återfyllning vid polersteget

  • Återfyllning runt reningsverket

  • Styrskåp och luftning monterar

  • Återfyllning och återställning

Klicka på bilderna för att förstora

WSB Clean Minireningsverk

Ett minireningsverk i betong, fördelen med betong är att den kan sättas ner på ett större djup. Hela reningsprocessen sker i en brunn och genom serviceavtal slipper man eventuella larm (Skickas till WSB-clean direkt), påfyllning av flockningsmedel samt kontroll av avloppet en gång per år.

Klicka på bilderna för att öppna ett bildspel