Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Tjänster: Asfaltering


  • Infart som skall grävas ur inför uppgrusning och asfaltering.

  • Utgrävning och borttagning av befintligt material som transporteras till tipp.

  • Utläggning och packning av väggrus upp till rätt höjd.

  • Utläggning av släta grå plattor utmed sidorna samt fortsättning av utläggning och packning av väggrus.

  • Asfalterat och färdigt.

  • Lagning och höjning av vägbana med fiberduk och väggrus

  • Fortsättning av lagning och höjning av vägbana

  • Höjning och byte av fast brunnsbetäckning till en höj- och sänkbar

  • Finjustering med väggrus samt packning

  • Byte av brunnsbetäckning

Klicka på bilderna för att förstora

Asfaltering

Vi utför de flesta arbeten som har med asfaltering att göra, som till exempel garageinfarter, parkeringar, lagning av potthål, byte av brunnsbetäckningar och även större projekt som uppställningsplatser och industriutrymmen.


För att få en ny asfaltsyta att bli bra behöver man gräva ur den befintliga marken, lägga ut en fiberduk, fylla upp med lite grövre grus, för att sedan toppa med lite finare grus (allt grus packas med en markvibrator (padda)) och sist ett lager med asfalt.

Klicka på bilderna för att öppna ett bildspel