Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Avlopp: BAGA


  • Grävning av grop för att sätta slamavskiljaren

  • Grus bädd läggs under slamavskiljaren

  • Sättning av Slamavskiljaren

  • Förankringsdukar samt grusfyllning

  • Rensbrunn samt kabelslang vid husliv

  • Infiltrationsbäddens undre gruslager

  • Biomoduler, spridarplattor, luftningsrör samt spridarrör monteras.

  • Fiberduk som täcker infiltrationen och modulerna

  • En av skärande dränering läggs uppströms

  • Återfyllning och återställning

Klicka på bilderna för att förstora

Baga Water Technology

Slamavskiljare (brunn) av glasfiber med inbyggd plats för att montera en pump om det behövs för att kunna placera efterbehandlingen där den passar bäst för funktionen och placeringen på tomten.

Efterbehandlingen består av biomoduler och spridarplattor (även markbäddssand vid behov).

Klicka på bilderna för att öppna ett bildspel