Provtagning


Vi anlägger, med omnejd, i…


Kumla

Lekeberg

Laxå

Örebro

Hallsberg

Karlskoga

Askersund

Degerfors

Vi..

 • Gräver en provgrop och tar jordprov
 • utför perkulationsprov
 • presenterar lösningen med en preliminär offert
 • skickar en faktura på projekteringen
 • gör ritningar på en avloppslösning
 • ansöker hos kommunen
 • läser godkännandet lämnar offert med beskrivning och pris
 • beräknar eventuelly ROT-avdrag

Pris utan ROT: 7,000 Kr ink. moms
Pris med ROT (30%): 4,900 Kr
Alla eventuella kommunala avgifter TILLKOMMER


Om vi utför avloppsarbete erhåller ni:

 • Kopior på samtliga dokument
 • Ritningar
 • Bilder på arbetet
 • Allt samlat i en mapp och på ett USB-minne.

HUR PROVTAGNING GÅR TILL

En provgrop vill vi alltid gräva för att då kunna se jordlagrena i marken och dess sammansättning, gropen brukar bli ca 1,2 m bred, 1,5 m lång och upp till 2 m djup.

När vi kommit ner så att vi stöter på grundvatten eller täta jordlager så tar vi ett prov straxt ovanför detta lager, Det jordprovet tar vi med oss hem och genomför ett perkulationstest hemma på kontoret.

Resultatet av detta perkulationsprov ger ett LTAR-värde (genomsläpplighet) som visar på vilken variant och storlek på efterbehandling som kan bli aktuellt.

Samtliga massor samt eventuellt gräslager läggs tillbaka i hålet efter provtagningen är klar.

VI ÄR AUKTORISERADE/DIPLOMERADE FÖR ANLÄGGNING AV AVLOPP GENOM:
Generella frågor?

Kontakta oss via kontaktsidan