Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Provtagning inför avloppsanläggning

Vi anlägger, med omnejd, i …

Kumla

Lekeberg

Laxå

Örebro

Hallsberg

Karlskoga

Askersund

Degerfors

Vi …

gräver en provgrop och tar jordprov

utför perkulationsprov

gör ritningar på en avloppslösning

presenterar lösningen med en preliminär offert

ansöker hos kommunen

läser godkännandet

lämnar offert med beskrivning och pris

beräknar eventuelly ROT-avdrag

skickar en faktura på projekteringen

Pris utan ROT: 5,000 Kr ink. moms

Pris med ROT (30%): 3,500 Kr

Alla eventuella kommunala avgifter TILLKOMMER

Om vi utför avloppsarbete erhåller ni:

Kopior på samtliga dokument

Ritningar

Bilder på arbetet

Allt samlat i en mapp och på ett USB-minne.

Hur provtagning går till

Klicka på bilden för att förstora

En provgrop vill vi alltid gräva för att då kunna se jordlagrena i marken och dess sammansättning, gropen brukar bli ca 1,2 m bred, 1,5 m lång och upp till 2 m djup.

När vi kommit ner så att vi stöter på grundvatten eller täta jordlager så tar vi ett prov straxt ovanför detta lager, Det jordprovet tar vi med oss hem och genomför ett perkulationstest hemma på kontoret.

Resultatet av detta perkulationsprov ger ett LTAR-värde (genomsläpplighet) som visar på vilken variant och storlek på efterbehandling som kan bli aktuellt.

Samtliga massor samt eventuellt gräslager läggs tillbaka i hålet efter provtagningen är klar.

Vi är auktoriserade/diplomerade för anläggning av avlopp genom: