Adress:

Ålundavägen 21,

716 94 Mullhyttan

Om Oss: Referensjobb


Här nedan kan du finna våra referenser för de olika jobb vi har utfört


En avloppsanlösning för enskilda avlopp med en slamavskiljare (brunn) av glasfiber som har plats för att montera in en pump till utloppet om det behövs, sen finns det olika lösningar på efterbehandling (rening) beroende på vilken mark det är på varje plats.


Börje Almgren

Askersund

0583-10 95 9Ett minireningsverk (som även finns för större behov) med allt i en brunn i betong eller plast, slamavskiljning, rening med kemikalier (fosforfällningsmedel) och klarningssteg innan det släppt ut ur brunnen, ibland krävs ett polersteg efter brunnen beroende på plats och omgivning.


Lennart Olsson

Lekeberg

070-825 21 54

Sture Larsson

Lekeberg

070-370 99 88Bioreningsverk för BDT och Wc som inte behöver slamsugas. Växter i brunnen "äter upp/bryter ned" allt slam istället.


Johanna Malmberg

Lekeberg

070-371 98 47En kompakt lösning med en slamavskiljare (brunn) av plast som är lågbyggd, sen finns det olika lösningar på efterbehandling (rening) beroende på vilken mark det är på varje plats.


Björn Ahlinder

Hallsberg

070-240 25 91Ett minireningsverk utan kemikalier istället sitter det en kalksäck i reningsverket.


Lars Gillström

Lekeberg

073-507 54 94

Fredrik Grahn

Lekeberg

070-111 26 16


Klicka på de olika typerna av jobb ovan för att se referenser