Referenser

En avloppsanlösning för enskilda avlopp med en slamavskiljare (brunn) av glasfiber som har plats för att montera in en pump till utloppet om det behövs, sen finns det olika lösningar på efterbehandling (rening) beroende på vilken mark det är på varje plats.

Börje Almgren
Askersund
0583-10 95 9

Ett minireningsverk (som även finns för större behov) med allt i en brunn i betong eller plast, slamavskiljning, rening med kemikalier (fosforfällningsmedel) och klarningssteg innan det släppt ut ur brunnen, ibland krävs ett polersteg efter brunnen beroende på plats och omgivning.

 

Lennart Olsson
Lekeberg
070-825 21 54


Sture Larsson
Lekeberg
070-370 99 88

Bioreningsverk för BDT och Wc som inte behöver slamsugas. Växter i brunnen "äter upp/bryter ned" allt slam istället.

Johanna Malmberg
Lekeberg
070-371 98 47

En kompakt lösning med en slamavskiljare (brunn) av plast som är lågbyggd, sen finns det olika lösningar på efterbehandling (rening) beroende på vilken mark det är på varje plats.

Björn Ahlinder
Hallsberg
070-240 25 91

Generella frågor?

Kontakta oss via kontaktsidan