Alnarp

ALNARP CLEANWATER

Här har vi satt ned ett Bioreningsverk som består av tre olika brunnar en slamnedbrytare (ProAct), en brunn med reningssteg (InterAct) samt en fosforfälla (ReAct).


Detta Bioreningsverk har speciella växter som sitter i reningssteget som gör att man får en bra läkemedelsrening i sitt avlopp.

Generella frågor?

Kontakta oss via kontaktsidan