VA-servis

De hus som är anslutna till det kommunala VA-nätet (Vatten och avloppsnätet) har ibland lite gamla ledningar.

Dessa brukar vara av gjutjärn, betong eller liknande, ibland behöver de bytas ut för att de blir gamla eller om man får ett stopp i avloppet eller en vattenläcka.

Vi byter då ut ledningarna mot nya ledningar från kopplingspunkt i tomtgräns in till huset samt inkoppling i befintlig stam och vattenmätare.

Generella frågor?

Kontakta oss via kontaktsidan