Asfaltering

Vi utför de flesta arbeten som har med asfaltering att göra, som till exempel garageinfarter, parkeringar, lagning av potthål, byte av brunnsbetäckningar och även större projekt som uppställningsplatser och industriutrymmen.

För att få en ny asfaltsyta att bli bra behöver man gräva ur den befintliga marken, lägga ut en fiberduk, fylla upp med lite grövre grus, för att sedan toppa med lite finare grus (allt grus packas med en markvibrator (padda)) och sist ett lager med asfalt.

Generella frågor?

Kontakta oss via kontaktsidan