Baga

BAGA WATER TECHNOLOGY

Slamavskiljare (brunn) av glasfiber med inbyggd plats för att montera en pump om det behövs för att kunna placera efterbehandlingen där den passar bäst för funktionen och placeringen på tomten.

Efterbehandlingen består av biomoduler och spridarplattor (även markbäddssand vid behov).

Generella frågor?

Kontakta oss via kontaktsidan