Eloy

Oxyfix LG90

Oxyfix är ett biologiskt minireningsverk för enskilda avlopp och är sannolikt marknadens mest flexibla och kundanpassningsbara. Minireningsverket finns i både plast och betong samt med flera olika eventuella lösningar för fosforrening, både på normal och hög skyddsnivå, utefter de krav miljökontoret i just din kommun ställer.

Oxyfix är kompakt, tryggt och utan pumpar eller rörliga delar i tanken och med endast självfall genom reningsverket.

Minireningsverket är utrustat med automatisk återcirkulation för att tillgodose bästa reningsgrad på utgående vatten. Oxyfix kräver få slamtömningar och är byggd för enkel tillgång till slamtömning.

15 års garanti på reningsverket, 3 års garanti på luftpumpen

Generella frågor?

Kontakta oss via kontaktsidan